Avainjäseneksi?

Avainjäseneksi?

Haluatko olla mukana tukemassa Helsinki Hacklabin toiminnan jatkuvuutta ja mahdollistamassa työtilan olemassaoloa?

  • Pidätkö toimintaamme arvokkaana?
  • Pidätkö tärkeänä, että yhdistys pystyy maksamaan vuokransa ja pitämään työkalut käyttökunnossa?
  • Oletko aktiivinen kävijä työtilassa?
  • Tarvitsetko rauhallisempaa omaa aikaa pidempiaikaiselle työskentelylle?
  • Haluatko osoittaa tukesi yhdistykselle?
  • Kiinnostaako pääsy pajalle mihin aikaan tahansa tai haluatko säilyttää omia tavaroitasi hyllyssä?

Jos vastasit kyllä johonkin kysymyksistä, voimme suositella avainjäsenyyden harkitsemista.

HKI Hacklab logoAvainjäsenet, tilanmaksajat, kuukausimaksajat jne. mahdollistavat yhdistyksen oman työtilan ylläpidon, ja lähes kokonaisuudessaan tilan vuokranmaksun. Ilman avainjäseniämme toimintamme olisi merkittävästi pienimuotoisempaa kuin nyt.

Helsinki Hacklabin perustoiminta ja sen rahoitus ei ole minkään säännöllisen ulkoisen taloudellisen tuen piirissä, ja se pyrkii säilyttämään itsenäisen taloudellisen asemansa jäsentensä tuella ilman riippuvuuksia tai ulkoisia velvoitteita. Me yhteisönä olemme olemassa ensisijaisesti jäseniämme varten, mutta haluamme vaikuttaa positiivisesti ulospäin ja ympärillemme.

Avainjäsen on henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa ja olemassaoloa tukemalla sitä rahallisesti kuukausittain. Kiitoksena tästä tuesta avainjäsenelle myönnetään etuna oma avain ja lisäksi mahdollisuus säilyttää henkilökohtaisille tavaroille varattuja SmartStore15-laatikoita omille projekteille, työvälineille ynnä muulle tavaralle. Eteisessä on tilaa säilyttää omia sisäkenkiä.

Hae avainjäsenyyttä

Avainjäsenyyden hakemiselle on kolme ennakkoehtoa

  • pitää olla jäsen
  • pitää olla jonkin verran vierailuja työtilassa ennen avainjäsenyyttä sekä tuntea yhdistyksen toiminnan periaatteita
  • ei ole maksamattomia jäsenmaksuja

Avainjäsenyyttä haetaan esittäytymällä hallitukselle kalenterissa merkittyinä Apply for a key / Hae avainjäsenyyttä -tapahtumina. Ole paikalla läbillä ilmoitettuun aikaan, etsi hallituslaiset, kerro hakevasi avainjäsenyyttä ja esittele itsesi. Hallitus haastattelee jokaisen hakijan ja kertoo avainjäsenelle tärkeitä yleisiä ohjeistuksia. Pyrimme lupaamaan, että saat uuden avaimesi jo samana iltana onnistuneen haastattelun jälkeen, hallituksen harkinnan mukaisesti. Haastattelun tarkoituksena on oppia tuntemaan toinen toisemme, mitä asioita hakija toivoo tekevänsä työtilassa, opastaa turvallisia toimintatapoja, ohjata uusia avainjäseniä löytämään apua muilta aktiivijäseniltä, ja kyselemään, mitä mahdollisia toiveita hakijalla on yhdistykselle. Huom. loma-aikoina tapahtumakalenterissa saattaa olla paljon tyhjiä viikkoja. Jos haluat avaimen kesäksi, hae avainta varmuuden vuoksi jo toukokuussa.

Haastattelu toteutetaan ryhmähaastatteluna, joten myöhästyminen haastattelun aloituksesta saattaa estää osallistumisesi haastatteluun!

Haastattelu sekä siihen liittyvä turvallisuuskierros voi kestää yli puolitoista tuntia. Varaa siis hyvin aikaa illaksi osallistumiseen.

Oman avaimen voi saada suositushintaan 40 €/kk tai alennettuun hintaan hakijan oman ehdotuksen mukaisesti. Minimimaksuna olemme pitäneet toistaiseksi 20 € kuukaudessa. Emme tarvitse minkäänlaista ääneen lausuttua selvitystä alennuksen hakemisen syystä, voit arvioida asian itse omalla kohdallasi harkintasi mukaan.

Mitä avainjäsenyys ei ole

Avainjäsenyys ei ole tapa ostaa itselleen pääsy rahalla työtilaan, vaan se on tapa olla osa yhteisöä. Me emme myy työtilaa palveluna, eikä avainjäsenyys ole tarkoitettu välittömään ja äkkinäiseen käyttötarpeeseen. Avainta ei saa haltuun välittömästi heti kun sitä tarvitsee, vaan sen saamiseksi tulee olla jäsenenä riittävän pitkän aikaa, käydä läpi haastatteluvaihe, tuntea ennalta yhteisön toimintaa, ehkä joitain sen ylläpitoon osallistuvia aktiivijäseniä, sekä työtilan käytön perusperiaatteita. Avainjäsenyyttä ei voi hakea lyhytaikaisesti tai määräajaksi, vaan avainjäsenyys on tarkoitettu pidempiaikaiselle toiminnan tukemiselle.

Ymmärräme silti, että elämäntilanteet voivat muuttua, eivätkä mahdolliset lähitulevaisuuden henkilökohtaiset suunnitelmat ole este avainjäsenyyden hakemiselle, vaikka avainjäsenyys voisikin jäädä lyhytaikaiseksi eri syistä! Onko odotettavissa, että olet mahdollisesti muuttamassa pois pääkaupunkiseudulta lähiaikoina, ja avainjäsenyyden hakemisen ehdot mietityttävät? Tämä ei välttämättä ole este avainjäsenyyden hakemiselle.

Poikkeuksellisesti avainjäsenyyden voi harkinnan mukaan saada myös nopeutettuna tai määräaikaisena, mikäli avainjäsenyys liittyy suoraan ammattimaiseen taiteelliseen toimintaan ja työskentelyyn. Tällöin kuitenkin korostuu huomattavasti kyky omaksua ja oppia työtilan, sitä ylläpitävän yhteisön ja erilaisten tilan käytön rajoitteiden edellyttämät toimintamalli perusteellisesti. Ajoissa oleminen auttaa tässäkin paljon!

Yhdistyksen talous

Yhdistyksemme toiminnan kiinteät kustannukset ovat noin 90 000 € vuodessa, joista valtaosa on tilavuokria. Kustannuksia tulee myös nettiyhteydestä, verkkopalveluista, jätehuollosta, taloustarvikkeista ja muista vastaavista menoista. Tämän summan lisäksi joudumme uusimaan ja hankkimaan työvälineitä ja niiden kuluvia osia tai muita tarvikkeita yhteisistä varoista.

Vuokranmaksu hoidetaan toiminnan jatkuvuuden ja ennakoitavuuden vuoksi säännöllisistä, omilta jäseniltä kerätyistä maksuista. Emme käytä vuokranmaksuun varoja, jotka on saatu satunnaisesti meille mahdollisesti myönnetyistä avustuksista tai muusta ulkoisesta rahoituksesta. Alkuvuodesta tai liittymishetkellä kaikilta jäseniltä kerättävilä jäsenmaksuilla (42 € vuodessa) pystymme maksamaan vain noin neljäsosan vuoden kiinteistä kustannuksista. Loppuosasta päävastuussa ovat avainjäsenet.