Rekisteriselosteet

Rekisteriselosteet

Jäsenrekisteri

 

Rekisterinpitäjä: Helsinki Hacklab ry, Takkatie 18, 00370 Helsinki

Yhteyshenkilö: Eero af Heurlin, yliaktuaari@helsinki.hacklab.fi

Rekisterin nimi: Jäsenrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Yhdistyslain mukaan yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Lisäksi yhdistyksen hallitus tallettaa vastaanottamansa jäsenanomukset ja eroilmoitukset. Tietoja käytetään kokouskutsujen lähettämiseen, laskutukseen ja yhdistyksen viestintään sekä jäsenyysasioiden käsittelyyn.

Rekisterin tietosisältö:

Yhdistyslain mukaan luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Näiden lisäksi talletetaan jäsennumero, yhteystiedot, kieli yhteydenpitoa varten, jäsenyyden tila, jäsenyyteen liittyvät päivämäärät, tilankäyttötiedot ja luovutetut avaimet, laskutustiedot ja maksetut laskut sekä muita jäsenyyteen tai jäsenhakemukseen oleellisesti liittyviä tietoja. Rekisteriin ei talleteta henkilötietolain määrittelemiä arkaluontoisia henkilötietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisterin tiedot ovat peräisin jäseneltä itseltään, yhdistyksen hallitukselta ja yhdistyksen käyttämältä pankilta tai maksupalveluiden tarjoajalta. Henkilön yksilöintitiedot ovat aina peräisin jäseneltä itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Yhdistyksen jäsenelle varataan pyydettäessä yhdistyslain edellyttämällä tavalla tilaisuus tutustua rekisteriin talletettuihin täydellisiin nimiin ja kotipaikkoihin.

Tietoja luovutetaan viranomaisille näiden sitä lainsäädäntöön perustuvin syin vaatiessa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei siirretä mainittujen alueiden ulkopuolelle. Mikäli jokin jäsenvaltio eroaa EU:sta tai ETA:sta tai mainittujen alueiden rajat muuten rekisterinpitäjästä riippumattomista syistä muuttuvat, rekisterinpitäjä siirtää tiedot takaisin EU:n tai ETA:n sisäpuolelle kohtuullisen ajan kuluessa.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisteri ei sisällä manuaalisia aineistoja. ATK:lla käsiteltävät tiedot suojataan vahvalla teknisellä suojauksella.

 


Valvontakamera

 

Rekisterinpitäjä: Helsinki Hacklab ry, Takkatie 18, 00370 Helsinki

Yhteyshenkilö: Eero af Heurlin, yliaktuaari@helsinki.hacklab.fi

Rekisterin nimi: Valvontakameravideot

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Turvallisuuden ja omaisuuden suojaaminen, rikosten ennalta ehkäiseminen sekä tapahtuneiden rikosten selvittäminen

Rekisterin tietosisältö:

Rekisteriin talletetaan nk. videokuvaa. Video koostuu kuvista, jotka puolestaan koostuvat pikseleistä. Kun pikseleiden väri-informaatio esitetään vierekkäin suorakulmaisessa ruudukossa esim. ATK-järjestelmän näyttöpäätteellä, muodostuu illuusio kaksiulotteisesta kuvasta. Kun taas kuvat esitetään peräkkäin riittävän nopeasti, muodostuu illuusio liikkuvasta kuvasta, vaikka kuva ei tietenkään oikeasti liiku. Lisäksi rekisteriin talletetaan kellonaika, päivämäärä ja kameran tunniste sekä videon rakennetta kuvaavia teknisiä tietoja. Rekisteriin ei talleteta henkilön yksilöintitietoja, mutta on mahdollista ja jopa toivottavaa, että henkilöt ovat kasvojen tai muiden piirteiden perusteella tunnistettavissa kuvista. Rekisteriin ei talleteta henkilötietolain määrittelemiä arkaluontoisia henkilötietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Yhdistyksen kerhotilassa tai sen välittömässä läheisyydessä seiniin, kattoon, kalusteisiin tai vastaaviin rakenteisiin kiinnitetyt videokamerat

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja luovutetaan viranomaisille tarvittaessa tapahtuneen rikoksen selvittämiseksi tai näiden sitä lainsäädäntöön perustuvin syin vaatiessa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei siirretä mainittujen alueiden ulkopuolelle. Mikäli jokin jäsenvaltio eroaa EU:sta tai ETA:sta tai mainittujen alueiden rajat muuten rekisterinpitäjästä riippumattomista syistä muuttuvat, rekisterinpitäjä siirtää tiedot takaisin EU:n tai ETA:n sisäpuolelle kohtuullisen ajan kuluessa.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisteri ei sisällä manuaalisia aineistoja. ATK:lla käsiteltävät tiedot suojataan vahvalla teknisellä suojauksella.

 

 

Vahvistettu hallituksen kokouksessa 4/2017

 


Koneiden käyttörekisteri

Rekisterinpitäjä: Helsinki Hacklab ry, Takkatie 18, 00370 Helsinki

Yhteyshenkilö: Eero af Heurlin, yliaktuaari@helsinki.hacklab.fi

Rekisterin nimi: Koneiden käyttörekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Pitää kirjaa erityskäyttökoulutusta turvallisuuden takia vaativien koneiden käytöstä.

Rekisterin tietosisältö:

Rekisteriin merkitään seurannan kannalta välttämättömät tiedot, eli koneen käyttäjän nimi, käyttöaika ja lyhyt kuvaus koneella tehdystä työstä.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisterin tiedot ovat peräisin jäseneltä itseltään. Henkilön yksilöintitiedot ovat aina peräisin jäseneltä itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Yhdistyksen jäsenelle varataan pyydettäessä tilaisuus tutustua rekisteriin talletettuihin täydellisiin häntä koskeviin tietoihin.

Tietoja luovutetaan viranomaisille näiden sitä lainsäädäntöön perustuvin syin vaatiessa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Rekisteriä säilytetään Googlen pilvessä mahdollisesti EU:n ja/tai ETA:n ulkopuolella.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisteri ei sisällä manuaalisia aineistoja. ATK:lla käsiteltävät tiedot suojataan vahvalla teknisellä suojauksella.