Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä

Nimi: Helsinki Hacklab ry (y-tunnus 2346395-6)
Osoite: Helsinki Hacklab, Takkatie 18, 00370 Helsinki
Muut yhteystiedot: (hallituksen meiliosoite)


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Hans Häggström
Osoite: Kilonkuja 3 A 22, 02610 Espoo
Muut yhteystiedot: hans.haggstrom at iki dot fi, 050 5751440


3. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään jäsenyyden hoitamiseksi.


5. Rekisterin tietosisältö

 • Jäsennumero
 • Nimi
 • Kotipaikkakunta
 • Yhteystiedot
 • Kieli (yhteydenpitoa varten)
 • Jäsenyyden tila
 • Jäsenyyteen liittyvät päivämäärät
 • Tilankäyttötiedot (esim luovutetut avaimet ja pantit)
 • Laskutustiedot (maksetut laskut, tilankäyttömaksun alennukset)
 • Muita jäsenyyteen tai jäsenhakemukseen oleellisesti liittyviä tietoja


6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • Jäseneltä itseltään
 • Yhdistyksen hallitukselta
 • Yhdistyksen pankkitili


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikkakunta voidaan luovuttaa muille jäsenille.  Muutoin tietoja luovutetaan vain jäsenen omalla suostumuksella tai mikäli laki niin vaatii.


8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
Rekisterissä ei talleteta henkilötietolain määrittelemiä salassapidettäviä tietoja.


10. Tarkastusoikeus

Jäsenellä on oikeus tarkastaa rekisteriin merkityt tietonsa kerran vuodessa veloituksetta.
Tarkastuspyynto tulee esittää hallitukselle omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.
Jäsentietoja annetaan tarkastettavaksi vain henkilökohtaisesti.


11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jäsenellä on oikeus vaatia omien tietojen korjaamista. Pyyntö tulee esittää hallitukselle sähköpostilla.


12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jäsentiedot hävitetään sen jälkeen, kun ne eivät enää ole toiminnan kannalta tarpeellisia.