Browsed by
Category: Uutiset

Jäsenmaksut 2023

Jäsenmaksut 2023

Mukavaa alkanutta vuotta!

Yhdistyksen jäsenet ovat saaneet vuoden 2023 jäsenyyden maksuohjeet on jäsenrekisterissä merkittyyn sähköpostiosoitteeseensa. Tarkastathan roskapostisi, jos et löydä ohjetta. Viesti on lähetetty otsikolla: Helsinki Hacklab ry vuoden 2023 jäsenyyden maksutiedot | Membership payment info for year 2023

Varmimmin maksu menee oikein käyttämällä virtuaaliviivakoodia.

Huomioithan, että jäsenmaksun maksutiedot muuttuvat joka vuosi! Viitenumero ei ole enää sama kuin edellisellä kerralla ja maksun määrä päätetään syyskokouksesa joka vuosi erikseen, joten jäsenmaksua ei voi siis laittaa vuosittain toistuvaksi. Myös avainjäsenet maksavat jäsenmaksun.

Syyskokous 27.11.2022

Syyskokous 27.11.2022

General meeting on Sunday 2022-11-27 at 14. Meeting place Takkatie 18 workspace, remote participation possible. Small snacks available at the lab. Online meeting participation link is shared before the start in Slack. We use Jitsi, so no need to install any special software.

Helsinki Hacklab ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään sunnuntaina 27.11.2022 klo 14. Kokous järjestetään sekä läbillä Takkatie 18:ssa fyysisesti että Jitsissä virtuaalisesti. Osallistumislinkki jaetaan jäsenille Slackissa ennen kokouksen alkamista. Jitsi ei tarvitse toimiakseen kuin selaimen, joten osallistujalla ei tarvitse olla muita ohjelmistoja tai lisäosia koneessaan.

Paikalle pääseville järjestetään pienimuotoista tarjoilua.

Asialista

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
a) Jäsenaloite: Tulisiko jäsenhakemukset vastaanottaa vain läsnä yhdistyksen tiloissa eikä avoimesti julkaistulla verkkolomakkeella?
b) Jäsenaloite: Koneiden ja työkalujen käytön seuranta ja tekninen rajoittaminen tai tunnistus, tai käytön rajoittaminen muilta kuin avainjäseniltä.

List of topics

1. the opening of the meeting
2. choosing a chairperson, a secretary, two inspectors of the proceedings and when needed, two vote counters
3. the legality and decision-making power of the meeting are stated
4. the procedures of the meeting are accepted
5. the action plan, estimate of income and expenses, and the amount of join-in and membership fees for the next year are ratified
6. the chairperson of the board and other members are selected
7. one or two auditors and their deputies are selected
8. other topics mentioned in the call for meeting are discussed

a) Member initiative: Should member applications be received in attendace in the workspace and not with publicly published web form?
b) Member initiative: Use of machines and tools to be put under supervision and technical restrictions or authorization, or restriction of use from others than key members

May Contain Hackers 2022 – a photo album

May Contain Hackers 2022 – a photo album

2022-07-25_02-10-34-MCH2022

MCH2022 camp is now over and the Finnish village empty in the scouting field of Flevoland, the Netherlands. Helsinki Hacklab was represented alongside with Hacklab.fi, HelSec, TurkuSec etc. other groups and individuals, plus joining forces with other Nordic villages forming the Cold North cluster in “the noisy corner”.

Originally the camp was supposed to be in 2021 but got postponed to 2022. In total the participant count was about 3 500 hackers, many of volunteering as well. If you want to get a glimpse of the atmosphere, get to know what the event is all about, most of the streamed talks are already archived online.

The village cluster got lucky the rental sauna, after a competing reservation for a different event got canceled and the idea was greenlighted from the organizers. Just like last time, the awesome new conference badge also got an app for the temperature tracking, though this time our village managed to release it quickly on day zero. As usual, our party tent was full of salmiakki in all shapes and forms except for salmiakki ice cream.

The villagers pushed maybe three or more apps in the badge app store, took volunteering tasks, competed in the CTF and arranged workshops or talks. Helsinki Hacklab provided laser cutted deco for the area. Our machine works great for this type of job because the the working area enables cutting large banners with a single run.

Avainjäsenyyden uudet lisäehdot

Avainjäsenyyden uudet lisäehdot

Additional requirements for key membership

Haluatko uudeksi avainjäseneksi? Edellytämme jatkossa hakijalta, että hänet on hyväksytty jäseneksi ennen haastattelupäivää, ja että hänellä ei ole rästissä maksamattomia jäsenmaksuja. Jäsenmaksujen rekisteröitymisessä voi kestää yli 30 päivää, joten odotteluajan kannattaa käyttää esimerkiksi tutustumalla tilaan ja sen kävijöihin, jotta saat samalla parhaan mahdollisen alun avainjäsenyydellesi ja itsenäiselle työskentelylle.

Do you want to become a key member? We now require from the applicant, that they’ve been accepted as a member before the interview day, and that they do not have any outstanding membership payments. The registration of membership payments may take over 30 days, so meanwhile you can spend the time waiting by getting to know the workspace and its users, so that you get the best possible start for your key membership and working on your own.

August 2022 @ Hacklab

August 2022 @ Hacklab

New key member interview in August

Due to holidays, unavailable people and events, new key member interview in August had to be rescheduled from usual first Monday of month to a later date. The new date is now on Wed 10.8. and is updated in our calendar as well.

Assembly Summer 2022

Hacklab.fi and Helsinki Hacklab participate in Assembly Summer 2022 with projects and other display stuff. Come greet us if you’re around and ask questions if you want to know more what we do!

New tools and improvements

We have lots of new things going on in the lab: a new sharpening tool for woodworking and pressure air etc. And most notably, we are working on a solution to get small scale painting and surface finishing finally doable in a designaged corner.

Avoimet tiistait ja kevätkokous 2022

Avoimet tiistait ja kevätkokous 2022

Avoimet tiistait ovat palanneet takaisin kalenteriin ja ovet ovat auki jäsenille sekä vierailijoille klo 17 eteenpäin. Tervetuloa osallistumaan ja tutustumaan toimintaan!

Kevätkokouksen ajankohta ja osallistuminen

Kevätkokous 2022 järjestetään sunnuntaina 5. kesäkuuta klo 15. (Huom. tämä uusi ajankohta poikkeaa siis aiemmin ilmoitettusta päivämäärästä)

Osallistuminen on mahdollista sekä läsnä läbillä että etäyhteydellä. Linkki kokoukseen jaetaan jäsenille Slackisa hieman ennen kokouksen alkamisaikaa.

Asialista

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
  1. Jäseniltä ennen kokokousta saapuneet aloitteet: Takapihan käyttötarkoitus, siisteys ja autoprojektit
   […] kokous päättäisi millä periaatteilla jäsenet saavat säilyttää kiinteistön pihalla ajoneuvojaan ja muuta omaisuuttaan, ja mikäli pitkäaikaisen säilytyksen ei päätetä olevan sallittua, päättäisi miten ja millä aikataululla nykyisistä autoprojekteista päästään eroon.

Kokouksen yhteydessä käydään keskustelua takapihan käyttöön liittyen, sisältäen myös yhteiset yleiset linjaukset autoihin liittyvien töiden tekemisestä. Yhdistyksen kokouksiin liittyvä ohjeistus löytyy vahvistetuista yhdistyksen säännöistä.

In English

Open Tuesdays continue and doors are open from 17.00 each week.

Spring meeting is on 2022-06-05 at 15.00. You can participate either by attending in person at the lab or joining online. Online meeting link is shared to members in Slack before meeting starting hour. (Note: we previously had different date announced)

Syyskokous 2021

Syyskokous 2021

Helsinki Hacklab ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään sunnuntaina 28.11.2021 klo 14. Kokous järjestetään Jitsissä virtuaalisesti, osallistumislinkki jaetaan jäsenille Slackissa ennen kokouksen alkamista. Jitsi ei tarvitse toimiakseen kuin selaimen, joten osallistujalla ei tarvitse olla muita ohjelmistoja tai lisäosia koneessaan.

Asialista

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

General meeting 2021-11-28 at 14.00. Participation link is shared to members in Slack before the meeting starts. We juse Jitsi for teleconference, and it only needs a web browser (no extensions) to work.

1. the opening of the meeting
2. choosing a chairperson, a secretary, two inspectors of the proceedings and when needed, two vote counters
3. the legality and decision-making power of the meeting are stated
4. the procedures of the meeting are accepted
5. the action plan, estimate of income and expenses, and the amount of join-in and membership fees for the next year are ratified
6. the chairperson of the board and other members are selected
7. one or two auditors and their deputies are selected
8. other topics mentioned in the call for meeting are discussed

Tilan käyttö toistaiseksi

Tilan käyttö toistaiseksi

Uudet ohjeet tilan käytöstä lokakuusta 2021 alkaen

Maskin käyttö on suositeltavaa, työtilassa voi tällä hetkellä muutostöistä johtuen olla myös pölyä

Slackin Lockdown-kanava on jatkossa nimeltään #visits ja siellä ilmoitellaan aiempaan tapaan omat käynnit läbillä. Kanavalla voi myös tiedustella, mikäli ei ole omaa avainta, voiko joku avata oven. Kanavalle voi myös ilmoittaa, jos haluaa vapaaehtoistua avaamaan ovia yleisemmin vierailijoille. Ilmoittamalla omat käyntisi voimme tarvittaessa pystyä jäljittämään altistumisia.

Avoimet tiistait tai muu säännöllinen toiminta ei vielä jatku muutostöiden aiheuttaman häiriön takia kunnes toisin ilmoitetaan.


New instructions of space use starting from Oct 2021

Using a face mask is recommended, the workspace is also somewhat dusty right now.

Lockdown channel in Slack is from now on called #visits and we use it to announce our comings and goings to the lab. The channel can be used for inquiries, if you don’t have your own key, if someone could open the door. You can also announce to the channel, if you’re willing to open doors more generally for visits. By announcing your visits, we can trace exposures if needed.

Open Tuesdays and other recurring happenings do not yet continue unless otherwise stated, due to disruptions from modification work.

Anu Raatikainen: Geminal – Gallery Oksasenkatu 11

Anu Raatikainen: Geminal – Gallery Oksasenkatu 11

Oksasenkatu 11 –gallery, Helsinki
From 3 to 25 July 2021.
The exhibition is open from Wednesday to Sunday 12-18 and by appointment.
Facebook events

The symbolism of twins (lat. gemini) involves the idea of two intertwined or interacting halves, which, however, retain their separation. Geminity means similarity, from sharing the same characteristics all the way to being identical. Similarity can be based on a division into two from the same origin or on similar starting conditions. The symbolism of pairs and twins involves a tension or a connection between the two, a connection which flows as an invisible bond between the pair.

A two-symbol system of ones and zeros flows inside the microcontrollers. Light flows between the two – sometimes in waves, sometimes in particles. The downstairs interactive work combining light and sound has been created in collaboration with Heikki Salminen. The sound world of the exhibition is created by curator Julius Valve.