Browsed by
Category: Uutiset

May Contain Hackers 2022 – a photo album

May Contain Hackers 2022 – a photo album

2022-07-25_02-10-34-MCH2022

MCH2022 camp is now over and the Finnish village empty in the scouting field of Flevoland, the Netherlands. Helsinki Hacklab was represented alongside with Hacklab.fi, HelSec, TurkuSec etc. other groups and individuals, plus joining forces with other Nordic villages forming the Cold North cluster in “the noisy corner”.

Originally the camp was supposed to be in 2021 but got postponed to 2022. In total the participant count was about 3 500 hackers, many of volunteering as well. If you want to get a glimpse of the atmosphere, get to know what the event is all about, most of the streamed talks are already archived online.

The village cluster got lucky the rental sauna, after a competing reservation for a different event got canceled and the idea was greenlighted from the organizers. Just like last time, the awesome new conference badge also got an app for the temperature tracking, though this time our village managed to release it quickly on day zero. As usual, our party tent was full of salmiakki in all shapes and forms except for salmiakki ice cream.

The villagers pushed maybe three or more apps in the badge app store, took volunteering tasks, competed in the CTF and arranged workshops or talks. Helsinki Hacklab provided laser cutted deco for the area. Our machine works great for this type of job because the the working area enables cutting large banners with a single run.

Avainjäsenyyden uudet lisäehdot

Avainjäsenyyden uudet lisäehdot

Additional requirements for key membership

Haluatko uudeksi avainjäseneksi? Edellytämme jatkossa hakijalta, että hänet on hyväksytty jäseneksi ennen haastattelupäivää, ja että hänellä ei ole rästissä maksamattomia jäsenmaksuja. Jäsenmaksujen rekisteröitymisessä voi kestää yli 30 päivää, joten odotteluajan kannattaa käyttää esimerkiksi tutustumalla tilaan ja sen kävijöihin, jotta saat samalla parhaan mahdollisen alun avainjäsenyydellesi ja itsenäiselle työskentelylle.

Do you want to become a key member? We now require from the applicant, that they’ve been accepted as a member before the interview day, and that they do not have any outstanding membership payments. The registration of membership payments may take over 30 days, so meanwhile you can spend the time waiting by getting to know the workspace and its users, so that you get the best possible start for your key membership and working on your own.

August 2022 @ Hacklab

August 2022 @ Hacklab

New key member interview in August

Due to holidays, unavailable people and events, new key member interview in August had to be rescheduled from usual first Monday of month to a later date. The new date is now on Wed 10.8. and is updated in our calendar as well.

Assembly Summer 2022

Hacklab.fi and Helsinki Hacklab participate in Assembly Summer 2022 with projects and other display stuff. Come greet us if you’re around and ask questions if you want to know more what we do!

New tools and improvements

We have lots of new things going on in the lab: a new sharpening tool for woodworking and pressure air etc. And most notably, we are working on a solution to get small scale painting and surface finishing finally doable in a designaged corner.

Avoimet tiistait ja kevätkokous 2022

Avoimet tiistait ja kevätkokous 2022

Avoimet tiistait ovat palanneet takaisin kalenteriin ja ovet ovat auki jäsenille sekä vierailijoille klo 17 eteenpäin. Tervetuloa osallistumaan ja tutustumaan toimintaan!

Kevätkokouksen ajankohta ja osallistuminen

Kevätkokous 2022 järjestetään sunnuntaina 5. kesäkuuta klo 15. (Huom. tämä uusi ajankohta poikkeaa siis aiemmin ilmoitettusta päivämäärästä)

Osallistuminen on mahdollista sekä läsnä läbillä että etäyhteydellä. Linkki kokoukseen jaetaan jäsenille Slackisa hieman ennen kokouksen alkamisaikaa.

Asialista

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
  1. Jäseniltä ennen kokokousta saapuneet aloitteet: Takapihan käyttötarkoitus, siisteys ja autoprojektit
   […] kokous päättäisi millä periaatteilla jäsenet saavat säilyttää kiinteistön pihalla ajoneuvojaan ja muuta omaisuuttaan, ja mikäli pitkäaikaisen säilytyksen ei päätetä olevan sallittua, päättäisi miten ja millä aikataululla nykyisistä autoprojekteista päästään eroon.

Kokouksen yhteydessä käydään keskustelua takapihan käyttöön liittyen, sisältäen myös yhteiset yleiset linjaukset autoihin liittyvien töiden tekemisestä. Yhdistyksen kokouksiin liittyvä ohjeistus löytyy vahvistetuista yhdistyksen säännöistä.

In English

Open Tuesdays continue and doors are open from 17.00 each week.

Spring meeting is on 2022-06-05 at 15.00. You can participate either by attending in person at the lab or joining online. Online meeting link is shared to members in Slack before meeting starting hour. (Note: we previously had different date announced)

Syyskokous 2021

Syyskokous 2021

Helsinki Hacklab ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään sunnuntaina 28.11.2021 klo 14. Kokous järjestetään Jitsissä virtuaalisesti, osallistumislinkki jaetaan jäsenille Slackissa ennen kokouksen alkamista. Jitsi ei tarvitse toimiakseen kuin selaimen, joten osallistujalla ei tarvitse olla muita ohjelmistoja tai lisäosia koneessaan.

Asialista

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

General meeting 2021-11-28 at 14.00. Participation link is shared to members in Slack before the meeting starts. We juse Jitsi for teleconference, and it only needs a web browser (no extensions) to work.

1. the opening of the meeting
2. choosing a chairperson, a secretary, two inspectors of the proceedings and when needed, two vote counters
3. the legality and decision-making power of the meeting are stated
4. the procedures of the meeting are accepted
5. the action plan, estimate of income and expenses, and the amount of join-in and membership fees for the next year are ratified
6. the chairperson of the board and other members are selected
7. one or two auditors and their deputies are selected
8. other topics mentioned in the call for meeting are discussed

Tilan käyttö toistaiseksi

Tilan käyttö toistaiseksi

Uudet ohjeet tilan käytöstä lokakuusta 2021 alkaen

Maskin käyttö on suositeltavaa, työtilassa voi tällä hetkellä muutostöistä johtuen olla myös pölyä

Slackin Lockdown-kanava on jatkossa nimeltään #visits ja siellä ilmoitellaan aiempaan tapaan omat käynnit läbillä. Kanavalla voi myös tiedustella, mikäli ei ole omaa avainta, voiko joku avata oven. Kanavalle voi myös ilmoittaa, jos haluaa vapaaehtoistua avaamaan ovia yleisemmin vierailijoille. Ilmoittamalla omat käyntisi voimme tarvittaessa pystyä jäljittämään altistumisia.

Avoimet tiistait tai muu säännöllinen toiminta ei vielä jatku muutostöiden aiheuttaman häiriön takia kunnes toisin ilmoitetaan.


New instructions of space use starting from Oct 2021

Using a face mask is recommended, the workspace is also somewhat dusty right now.

Lockdown channel in Slack is from now on called #visits and we use it to announce our comings and goings to the lab. The channel can be used for inquiries, if you don’t have your own key, if someone could open the door. You can also announce to the channel, if you’re willing to open doors more generally for visits. By announcing your visits, we can trace exposures if needed.

Open Tuesdays and other recurring happenings do not yet continue unless otherwise stated, due to disruptions from modification work.

Anu Raatikainen: Geminal – Gallery Oksasenkatu 11

Anu Raatikainen: Geminal – Gallery Oksasenkatu 11

Oksasenkatu 11 –gallery, Helsinki
From 3 to 25 July 2021.
The exhibition is open from Wednesday to Sunday 12-18 and by appointment.
Facebook events

The symbolism of twins (lat. gemini) involves the idea of two intertwined or interacting halves, which, however, retain their separation. Geminity means similarity, from sharing the same characteristics all the way to being identical. Similarity can be based on a division into two from the same origin or on similar starting conditions. The symbolism of pairs and twins involves a tension or a connection between the two, a connection which flows as an invisible bond between the pair.

A two-symbol system of ones and zeros flows inside the microcontrollers. Light flows between the two – sometimes in waves, sometimes in particles. The downstairs interactive work combining light and sound has been created in collaboration with Heikki Salminen. The sound world of the exhibition is created by curator Julius Valve.

Uudet koronaohjeet ja siivousviikonloppu

Uudet koronaohjeet ja siivousviikonloppu

Koronaohjeet kesäkuusta 2021 alkaen

Yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa keskustellut ja hyväksytyt uudet koronaohjeet:

 • Avainjäsenet voivat jatkossa tuoda jäseniä tiloihin
 • Kannustetaan avainjäseniä mahdollistamaan jäsenten pääsyä tilohin, ottaen huomioon oman ajankäyttönsä ja mahdollisuutensa pystyä seuraamaan muiden työtä
 • Tähän käytetään Slackin #lockdown -kanavaa, myös jäsenvierailijoiden osalta

Tarkempi ohjeistus:

 • Kasvomaskien käyttö tilassa jatkuu
 • Pyritään pitämään ihmismäärät tilassa rajoitettuna, ohjeistus max. 10 henkilöä per tila. Puutyötila on muusta alueesta erillinen oma tilansa.
 • Pyritään ajoittamaan ovien avaukset hajautetusti eri viikonpäiville ja kellonajoille. EI TAVANOMAISIA YLEISIÄ AVOIMIA TIISTAI-ILTOJA.
 • Myös valmius ovien avaamiseen ja jäsenvierailjoiden isännöintiin voi ilmoittaa #lockdown-kanavalla
 • Ovien avaajat voivat asettaa omat ehtonsa sille, kuinka kauan ovat valmiita isännöimään jäsenvierailuja yms.
 • Vierailevat jäsenet ilmoittavat vierailuajankohtien toiveistaan etukäteen, eivätkä ilmesty oven taakse varoittamatta

Siivousviikonloppu 18.-20.6.

Jäsenet ja avainjäsenet tarvetulleita! Järjestämme ison siivouksen viikonloppuna tällä viikolla. Tyhjennetään yläkertaa, varastoa ja ehkä myös konttia. Pidetään maskit päällä ja hajautetaan työtä koko viikonlopun ajalle. Laita mielellään ilmoitus lockdown-kanavalle ennen saapumista.

 


Corona instructions starting from June 2021

Extra general meeting accepted these following new corona instructions:

 • Key members can now bring members in the space
 • Enabling members accessing the space by key members is encouraged, taking in account the key member’s time use and possiblities to monitor the visiting member’s work
 • Slack’s #lockdown channel is used for all this, also applies to visiting members

Instruction details:

 • Use of face masks in the hackerspace continues
 • Try to keep the number of people in the space limited, max. 10 persons per area. Woodworking room is a separate area from the rest of the space.
 • Try to schedule opening of the door distributed between different weekdays and times. NO USUAL OPEN DOORS ON TUESDAYS.
 • Lockdown channel can be used also for announcing times when one would be willing to host visiting members.
 • Door openers can set limitations on how long they are willing to host visiting members etc.
 • Visiting members also announce their visiting interests beforehand, and not just appear behind the door unannounced

 

Clean-up weekend 18.-20.6.

Both members and key members are welcome! We arrange a big clean-up this weekend. The upstairs is emptied, the storage room and maybe the container is checked out. Keep your masks on and work at all times during the days. Please put a notification in lockdown channel before arriving.

Springtime 2021

Springtime 2021

Web development course starting soon!

Just a small update on what’s going on in Helsinki Hacklab in the spring of 2021. Lockdown is still going on, access is limited to key members mostly, but we have been active online. In 2021 we have had courses about ARM, Arduino and now we’re starting a new web development series. To participate, members can find #web-kehitys channel in Slack.

Wood workshop got some tools waiting for some service and installation. The laser got a new tube, though unfortunately somewhat prematurely. Lotta CNC has gone trough a data transfer maintenance and the storage room is now less unclean as it was earlier this year.