Avoimet tiistait ja kevätkokous 2022

Avoimet tiistait ja kevätkokous 2022

Avoimet tiistait ovat palanneet takaisin kalenteriin ja ovet ovat auki jäsenille sekä vierailijoille klo 17 eteenpäin. Tervetuloa osallistumaan ja tutustumaan toimintaan!

Kevätkokouksen ajankohta ja osallistuminen

Kevätkokous 2022 järjestetään sunnuntaina 29.5. klo 15.

Osallistuminen on mahdollista sekä läsnä läbillä että etäyhteydellä. Linkki kokoukseen jaetaan jäsenille Slackisa hieman ennen kokouksen alkamisaikaa.

Asialista

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
  1. Jäseniltä ennen kokokousta saapuneet aloitteet:
   Takapihan käyttötarkoitus, siisteys ja autoprojektit

Kokouksen yhteydessä käydään keskustelua takapihan käyttöön liittyen, sisältäen myös yhteiset yleiset linjaukset autoihin liittyvien töiden tekemisestä. Yhdistyksen kokouksiin liittyvä ohjeistus löytyy vahvistetuista yhdistyksen säännöistä.

In English

Open Tuesdays continue and doors are open from 17.00 each week.

Spring meeting is on 2022-05-29 at 15.00. You can participate either by attending in person at the lab or joining online. Online meeting link is shared to members in Slack before meeting starting hour.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.