Avoimet tiistait tauolla koronatilanteen takia / Open tuesdays on hold due to corona situation

Avoimet tiistait tauolla koronatilanteen takia / Open tuesdays on hold due to corona situation

Pahentuvan koronatilanteen takia Helsinki Hacklab on päättänyt perua avoimet tiistait ja yleiset koulutukset toistaiseksi. Avainjäsenet voivat jatkaa työskentelyä tiloissa omalla avaimellaan. Suosittelemme kuitenkin myös avainjäsenten käyttävän tiloja vain työhön tarvittavan ajan ja tekemään esimerkiksi datailun ja ajanvieton turvallisesti kotona. Jäseniä kannustetaan kuitenkin tekemään kaikkea labin ylläpitoa niin paljon kuin he haluavat. Huolehdithan myös tilojen siisteydestä tavallistakin paremmin.

Yhdistyksen hallitus seuraa viranomaisten ohjeita ja palaa asiaan tilanteen muuttuessa.

Due to worsening corona situation, Helsinki Hacklab has chosen to cancel all open tuesdays and courses for the time being. Key members can continue working at the lab with their own key. We recommend even key members to use the lab for only the time necessary for your task and doing for example programming and general hanging out safely at home. All work for maintaining the lab is encouraged and can be done as much as you like. Remember to keep the lab clean, even more so than normally.

The board follows the instructions of the authorities and will send updates when the situation changes.

Comments are closed.