Uudet koronaohjeet ja siivousviikonloppu

Uudet koronaohjeet ja siivousviikonloppu

Koronaohjeet kesäkuusta 2021 alkaen

Yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa keskustellut ja hyväksytyt uudet koronaohjeet:

 • Avainjäsenet voivat jatkossa tuoda jäseniä tiloihin
 • Kannustetaan avainjäseniä mahdollistamaan jäsenten pääsyä tilohin, ottaen huomioon oman ajankäyttönsä ja mahdollisuutensa pystyä seuraamaan muiden työtä
 • Tähän käytetään Slackin #lockdown -kanavaa, myös jäsenvierailijoiden osalta

Tarkempi ohjeistus:

 • Kasvomaskien käyttö tilassa jatkuu
 • Pyritään pitämään ihmismäärät tilassa rajoitettuna, ohjeistus max. 10 henkilöä per tila. Puutyötila on muusta alueesta erillinen oma tilansa.
 • Pyritään ajoittamaan ovien avaukset hajautetusti eri viikonpäiville ja kellonajoille. EI TAVANOMAISIA YLEISIÄ AVOIMIA TIISTAI-ILTOJA.
 • Myös valmius ovien avaamiseen ja jäsenvierailjoiden isännöintiin voi ilmoittaa #lockdown-kanavalla
 • Ovien avaajat voivat asettaa omat ehtonsa sille, kuinka kauan ovat valmiita isännöimään jäsenvierailuja yms.
 • Vierailevat jäsenet ilmoittavat vierailuajankohtien toiveistaan etukäteen, eivätkä ilmesty oven taakse varoittamatta

Siivousviikonloppu 18.-20.6.

Jäsenet ja avainjäsenet tarvetulleita! Järjestämme ison siivouksen viikonloppuna tällä viikolla. Tyhjennetään yläkertaa, varastoa ja ehkä myös konttia. Pidetään maskit päällä ja hajautetaan työtä koko viikonlopun ajalle. Laita mielellään ilmoitus lockdown-kanavalle ennen saapumista.

 


Corona instructions starting from June 2021

Extra general meeting accepted these following new corona instructions:

 • Key members can now bring members in the space
 • Enabling members accessing the space by key members is encouraged, taking in account the key member’s time use and possiblities to monitor the visiting member’s work
 • Slack’s #lockdown channel is used for all this, also applies to visiting members

Instruction details:

 • Use of face masks in the hackerspace continues
 • Try to keep the number of people in the space limited, max. 10 persons per area. Woodworking room is a separate area from the rest of the space.
 • Try to schedule opening of the door distributed between different weekdays and times. NO USUAL OPEN DOORS ON TUESDAYS.
 • Lockdown channel can be used also for announcing times when one would be willing to host visiting members.
 • Door openers can set limitations on how long they are willing to host visiting members etc.
 • Visiting members also announce their visiting interests beforehand, and not just appear behind the door unannounced

 

Clean-up weekend 18.-20.6.

Both members and key members are welcome! We arrange a big clean-up this weekend. The upstairs is emptied, the storage room and maybe the container is checked out. Keep your masks on and work at all times during the days. Please put a notification in lockdown channel before arriving.

Comments are closed.