Tilan käyttö toistaiseksi

Tilan käyttö toistaiseksi

Uudet ohjeet tilan käytöstä lokakuusta 2021 alkaen

Maskin käyttö on suositeltavaa, työtilassa voi tällä hetkellä muutostöistä johtuen olla myös pölyä

Slackin Lockdown-kanava on jatkossa nimeltään #visits ja siellä ilmoitellaan aiempaan tapaan omat käynnit läbillä. Kanavalla voi myös tiedustella, mikäli ei ole omaa avainta, voiko joku avata oven. Kanavalle voi myös ilmoittaa, jos haluaa vapaaehtoistua avaamaan ovia yleisemmin vierailijoille. Ilmoittamalla omat käyntisi voimme tarvittaessa pystyä jäljittämään altistumisia.

Avoimet tiistait tai muu säännöllinen toiminta ei vielä jatku muutostöiden aiheuttaman häiriön takia kunnes toisin ilmoitetaan.


New instructions of space use starting from Oct 2021

Using a face mask is recommended, the workspace is also somewhat dusty right now.

Lockdown channel in Slack is from now on called #visits and we use it to announce our comings and goings to the lab. The channel can be used for inquiries, if you don’t have your own key, if someone could open the door. You can also announce to the channel, if you’re willing to open doors more generally for visits. By announcing your visits, we can trace exposures if needed.

Open Tuesdays and other recurring happenings do not yet continue unless otherwise stated, due to disruptions from modification work.

Comments are closed.