Browsed by
Author: jssmk

Uudet koronaohjeet ja siivousviikonloppu

Uudet koronaohjeet ja siivousviikonloppu

Koronaohjeet kesäkuusta 2021 alkaen

Yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa keskustellut ja hyväksytyt uudet koronaohjeet:

 • Avainjäsenet voivat jatkossa tuoda jäseniä tiloihin
 • Kannustetaan avainjäseniä mahdollistamaan jäsenten pääsyä tilohin, ottaen huomioon oman ajankäyttönsä ja mahdollisuutensa pystyä seuraamaan muiden työtä
 • Tähän käytetään Slackin #lockdown -kanavaa, myös jäsenvierailijoiden osalta

Tarkempi ohjeistus:

 • Kasvomaskien käyttö tilassa jatkuu
 • Pyritään pitämään ihmismäärät tilassa rajoitettuna, ohjeistus max. 10 henkilöä per tila. Puutyötila on muusta alueesta erillinen oma tilansa.
 • Pyritään ajoittamaan ovien avaukset hajautetusti eri viikonpäiville ja kellonajoille. EI TAVANOMAISIA YLEISIÄ AVOIMIA TIISTAI-ILTOJA.
 • Myös valmius ovien avaamiseen ja jäsenvierailjoiden isännöintiin voi ilmoittaa #lockdown-kanavalla
 • Ovien avaajat voivat asettaa omat ehtonsa sille, kuinka kauan ovat valmiita isännöimään jäsenvierailuja yms.
 • Vierailevat jäsenet ilmoittavat vierailuajankohtien toiveistaan etukäteen, eivätkä ilmesty oven taakse varoittamatta

Siivousviikonloppu 18.-20.6.

Jäsenet ja avainjäsenet tarvetulleita! Järjestämme ison siivouksen viikonloppuna tällä viikolla. Tyhjennetään yläkertaa, varastoa ja ehkä myös konttia. Pidetään maskit päällä ja hajautetaan työtä koko viikonlopun ajalle. Laita mielellään ilmoitus lockdown-kanavalle ennen saapumista.

 


Corona instructions starting from June 2021

Extra general meeting accepted these following new corona instructions:

 • Key members can now bring members in the space
 • Enabling members accessing the space by key members is encouraged, taking in account the key member’s time use and possiblities to monitor the visiting member’s work
 • Slack’s #lockdown channel is used for all this, also applies to visiting members

Instruction details:

 • Use of face masks in the hackerspace continues
 • Try to keep the number of people in the space limited, max. 10 persons per area. Woodworking room is a separate area from the rest of the space.
 • Try to schedule opening of the door distributed between different weekdays and times. NO USUAL OPEN DOORS ON TUESDAYS.
 • Lockdown channel can be used also for announcing times when one would be willing to host visiting members.
 • Door openers can set limitations on how long they are willing to host visiting members etc.
 • Visiting members also announce their visiting interests beforehand, and not just appear behind the door unannounced

 

Clean-up weekend 18.-20.6.

Both members and key members are welcome! We arrange a big clean-up this weekend. The upstairs is emptied, the storage room and maybe the container is checked out. Keep your masks on and work at all times during the days. Please put a notification in lockdown channel before arriving.

Extra general meeting 2021-06-06

Extra general meeting 2021-06-06

Järjestimme kevätkokouksen tänään ja pidämme lisäksi ylimääräisen jäsenkokouksen 6. kesäkuuta 2021 klo 14. Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään kevätkokouksessa pöydälle jätetyt kohdat.

Kiitos kaikille kevätkokoukseen osallistuneille!


We arranged the spring meeting today and also are going to hold an extra general meeting on June 6th 2021 at 14. The extra meeting continues from the agenda points that were postponed in the spring meeting.

Thank you for everyone who took part in the spring meeting!

Spring meeting 2021-05-23

Spring meeting 2021-05-23

On this sunday at 14.00

Meeting agenda

 • the opening of the meeting
 • choosing a chairperson, a secretary, two inspectors of the proceedings and when needed, two vote counters
 • the legality and decision-making power of the meeting are stated
 • the procedures of the meeting are accepted
 • the financial report, the annual report and the statement of the auditors are presented
 • the ratification of the financial report and freedom of responsibility for the board and other responsible persons are decided
 • other topics mentioned in the call for meeting are discussed
  • re-evaluation of income and expenses for 2021

The place is our premises in Takkatie 18, but we recommend to join the meeting online instead, if possible. The join link is shared in Slack, irc and Telegram before the meeting starts.

Springtime 2021

Springtime 2021

Web development course starting soon!

Just a small update on what’s going on in Helsinki Hacklab in the spring of 2021. Lockdown is still going on, access is limited to key members mostly, but we have been active online. In 2021 we have had courses about ARM, Arduino and now we’re starting a new web development series. To participate, members can find #web-kehitys channel in Slack.

Wood workshop got some tools waiting for some service and installation. The laser got a new tube, though unfortunately somewhat prematurely. Lotta CNC has gone trough a data transfer maintenance and the storage room is now less unclean as it was earlier this year.

Yleiselektroniikka donates components

Yleiselektroniikka donates components

Ara and ExTechOp picking up the boxes in Espoo

Helsinki Hacklab received a donation from Yleiselektroniikka. Two car loads of boxes are being sorted and placed in their new places right now in the lab.

We like to thank Yleiselektroniikka for supporting us!

Toistaiseksi voimassa olevat ohjeet läbin käytöstä

Toistaiseksi voimassa olevat ohjeet läbin käytöstä

Kaupungin aikaisemmat rajoitukset on ilmoitettu jatkuvan nyt aikavälillä 30.11.2020–10.1.2021. Seuraavat ohjeet ovat kuitenkin voimassa toistaiseksi näistä aikarajoista riippumatta.

Seuraavat ohjeet koskevat avainjäseniä ja ovat voimassa toistaiseksi:

Edellisestä ohjeistuksesta poiketen, henkilökohtaisia projekteja on nyt mahdollista tehdä, mutta läbillä käytettävä aika on syytä minimoida. Työtilan infraan, työvälineisiin ym. liittyvät kehittämiset ovat edelleen suositeltavimipia. Omia tavaroitaan saa myös noutaa.

Kaikki vierailut on ilmoitettava etukäteen #lockdown-kanavalla Slackissa. Suosittelemme myös kertomaan, mitä olet aikeissa tehdä, jotta esimerkiksi vältymme ruuhkalta ja turhalta odottelulta laserhuoneen käytössä. Arvioi ilmoitettujen käyntien mukaan, onko tilassa turvallinen määrä henkilöitä vai ei. Ilmoittamalla vierailusi kanavalla pystymme myös tarvittaessa jäljittämään mahdollisia altistumisia. Läbin osittainen auki pitäminen perustuu kanavan käyttämiseen, ja järjestelyyn osallistuminen ratkaisee, voidaanko tällä varotoimella pärjätä vai joudutaanko linjauksia tiukentamaan.

Ryhmätyöskentely ja muut keskenään sovitut tapaamiset eivät ole sallittuja, mutta harkintaa voi käyttää esim. samassa taloudessa asuvien henkilöiden kesken.

Tiloissa tulee käyttää nenän ja suun peittävää maskia. Vältä ruuhka-aikoja ja työskentele hiljaisina hetkinä aina kun mahdollista.

Toistaiseksi avainjäsenet eivät saa tuoda tiloihin muita henkilöitä.

Perusjäseniä koskevat ohjeet:

Avoimia tiistai-iltoja tai muita tapahtumia ei järjestetä toistaiseksi. Pyritään järjestämään toimintaa etänä Slackissa ja muilla tavoin, seuraa keskustelua, ehdota ideoita ja osallistu vapaaehtoisena.

Hacklab suljettu 30.11.–20.12.2020

Hacklab suljettu 30.11.–20.12.2020

Helsinki Hacklab ry:n hallitus noudattaa kaupungin viimeisintä ohjeistusta ja sulkee yhdistyksen tilat viranomaisten suosittelemaksi ajaksi 30.11. – 20.12.2020, eli alkaen maanantaista. Tällä aikavälillä ei ole mahdollista tehdä henkilökohtaisia projekteja labilla. Avainjäsenillä on rajoitettu pääsy työtilaan, mikäli tähän on tarve. Suosittelemme FFP2-tason maskin käyttämistä, jos olet paikalla lyhyttä vierailua pidempään.

Jos käyt labilla sulkemisen aikana, ilmoita siitä Slackissa/Matrixissa kanavalla #lockdown.

Yhdistyksen syyskokous järjestetään kokonaan etänä 5.12. klo 14. Osallistumisen ohjeet jaetaan lähempänä kokouksen ajankohtaa. Avainjäsenhaastatteluja järjestetään seruaavan kerran vuoden vaihteen jälkeen. Ilmoitamme jatkosta ennen 20.12. viranomaisten ohjeiden perusteella.


Hacklab closed from November 30 to December 20

The board of Helsinki Hacklab ry follows the latest guidelines of the city authorities and closes the association’s premises for the period recommended by the authorities from 30 November to 20 December 2020. During this time, it is not possible to do personal projects in the lab. Key members have a limited possility to visit the workspace, if there is a need. Use a nose and mouth covering mask if you move indoors. We recommend using an FFP2-level mask if your visit lasts longer.

If you visit the lab during shutdown, report it on Slack/Matrix channel #lockdown.

The autumn meeting of the association will be held completely remotely on 5 of December at 2 p.m. Instructions for participation will be announced closer to the time of the meeting. Key member interviews will be held next time after the turn of the year.We will announce more information before 20.12. based on the instructions of the authorities.

Arduinoa striimissä

Arduinoa striimissä

Miten aloitetaan projekti Arduinolla alusta alkaen? Lapm striimaa rakentelua YouTubessa sunnuntaina 15.11. klo 18.

Tällä kertaa työn alla toteuttaa kissalaser! Mokomat kaipaavat leluaan ja lapm hukkasi alkuperäisen lähdekoodin, joten se pitää kirjoittaa uudestaan. Ominaisuudet on protoiltu ja testattu erikseen, ja tarkoitus kirjoittaa valmis koodi sunnuntaina

Linkki videoon

Käytännön toimintaohjeita poikkeusaikana

Käytännön toimintaohjeita poikkeusaikana

Yhdistykseltä on kysytty paljon viime aikoina erityisesti uusien jäsenten ja perusjäsenten tilankäytöstä. Käytäntöjä ei ole määritelty erityisen tarkkaan ja joudumme myös seuraamaan mahdollista muuttuvaa tilannetta ja reagoimaan sen mukaisesti. Tässä joitain kesän ja syksyn aikana vakiintuneita toimintatapoja, joita olemme pyrkineet noudattamaan:

 • Avoimet tiistai-illat ja muut säännölliset tapahtumat ovat peruttu.
 • Perusjäsenet ilman omaa avainta joutuvat järjestämään pääsyn tilaan sopimalla asiasta jonkun avainjäsenen kanssa. Parhaiten tämä onnistuu kyselemällä etukäteen Slackissa tai soittamalla läbin puhelimeen. Avainjäsenen ei ole pakko päästää ketään sisään, jos hänellä ei esimerkiksi ole siihen mahollisuutta kiireiden tms. syiden vuoksi. Pääsy työtilaan ei onnistu lähettämällä sähköpostia hallitukselle.
 • Suosittelemme käyttämään läbiä vain projektien tekemiseen ja työtilan ylläpitoon, ei yleiseen pitkäaikaiseen oleskeluun.
 • Uusien avainjäsenten hyväksymisessä pyydämme ottamaan ennakkoon selvää mahdollisimman paljon kaikesta nettisivuilla ja wikissä löytyvistä tiedoista, nyt kun emme voi tavalliseen tapaan edellyttää aiempaa näyttöä jäsenaktiivisuudesta avaimen myöntämisessä. Emme toivo että avainta haetaan hetken mielijohteesta poikkeusaikojen pakottavan tarpeen vuoksi lyhyelle aikavälille. Tule haastatteluun vasta kun olet lukenut yleisiä ohjeita avainjäsenyydestä, tavaroiden säilytyksestä ja wikin työtilan kuvauksesta. Kirjoitetun ohjeistuksen ymmärtäminen ja ohjeiden etsiminen on avainjäsenelle edellytettävän tärkeää, ja tätä arvioidaan myös haastattelussa.

Yksinkertaisissa kysymyksissä pyydämme esittämään kysymykset jäsenistölle Slackissa ja lähettämään hallitukselle kyselyjä vain jäsenyyteen, raha-asioihin ym. aiheisiin liittyen.

 

We have received many questions about how to use the space lately. We don’t have a complete list of instructions, but here are some practices we have applied so far during the exceptional opening hours:

 • Open Tuesdays etc. are canceled.
 • Basic members without their own key, have to arrange themselves in the lab accompanied by a key member. Best way to do this is to ask beforehand using Slack or calling our telephone. There is no possibility to arrange an appointment by email.
 • We recommend to use the lab for projects and maintenance only, not spending time in general.
 • New key member applicants have to be better prepared for the interview than usual, now that we cannot help them getting to know the place in the usual way. We hope the applicant has read most of the information available on our website and wiki. We assess in the interview how the applicant has done their research.

Simple questions concerning are asked to be directed in Slack channels and not hallitus/board email. You are welcome to send email concerning about memberships, fees etc.

Syyskokous 2020-12-05

Syyskokous 2020-12-05

Tervetuloa syyskokoukseen 2020-12-05 klo 14.

Tapahtuma järjestetään pääosin etänä ja tällä kertaa ei pidetä samassa yhteydessä pikkujouluja.

Kokouksen asialista

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat: (tällä hetkellä ei tiedossa olevia muita asioita)

The second annual general meeting will be held in Finnish on 2020-12-05 starting at 2pm

The event is arranged mostly online. This time we don’t have a pre christmas party.

Meeting agenda can be found in charpter 11. in Rules of the organisation.